Süreç Yönetimi Kurulumu Danışmanlığı

Giderek artan küreselleşme ve rekabet, kuruluşların dünden daha iyi halde olmalarını zorunluluk haline getirmektedir. Kuruluş pazarlamadan satışa, üretimden stok yönetimine, yeni ürün geliştirmeden müşteri şikayetlerine cevap vermeye…

Süreçlerle Yönetim

Varlıklarını sürdürebilmeleri için kuruluşların, iş yapma biçimlerini yeniden gözden geçirmelerine, kendilerini rekabette koruyacak ve öne geçirecek, karlılığını sürdürecek etkin ve verimli yönetim biçimlerine ihtiyaçları vardır.

Verimli Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması ve Sürdürülmesi

Verimli ve etkili bir yönetim yapısına sahip olarak rekabette önde olmak ve şirket varlığını daha iyi noktalara taşıyarak sürdürmek vizyonuna sahip olan kuruluşlar belli konulara odaklanmak ve bu alanlara emek vermek durumundalar.

Süreç İyileştirme

Günümüzün büyük bir hızla değişen dünyasında yönetim biçimleri de aynı hızla değişmektedir. Yüzyılın başından bu yana kullanılan ve kullanıldıkları dönemde işe yarayan yöntemler artık etkinliklerini kaybetmiş bulunmaktadırlar.

Süreç Yönetimi Oluşturma “Yazılım+Danışmanlık+Eğitim” Paketi

Süreç yönetimi oluşturma danışmanlık paketi, sektörü ve büyüklüğü ne olursa olsun, tüm şirketler için uygulanabilecek bir yapıdadır.

İş Süreçlerinin Yönetimi

İş süreçleri Yönetimi TDK ‘a göre iş: “Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma” olarak tanımlanmaktadır. Aynı şekilde TDK’a göre süreç : “Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi” olarak tanımlanmaktadır.

Süreç Analizi ve İyileştirme Hizmeti

Daha iyi iş yapmak istiyorsanız süreçlerinizi gözden geçirmek zorundasınız.

Süreçlerin gözden geçirilmesi, size mevcut durumla ilgili çok değerli bilgiler sağlayacaktır. Bununla birlikte süreçleri sadece gözden geçirmek de yetmeyecektir.

Süreç Performans Ölçümü

“Ölçemezseniz yönetemezsiniz” Peter Drucker

Süreçlerin belirlenmesinin ardından, bu süreçleri iyileştirmek amacıyla, gerçekçi ve ölçülebilir performans ölçüm kriterleri oluşturulmalıdır.

QPR

İş süreçlerinizi daha iyi yönetebilmeniz için kullandığımız QPR ile ilgili bazı videoları inceleyebilirsiniz.Daha fazlası için…